سه شنبه ۱۰ شهریور
 
محصولات
 

رنگ نانویی بالای صفحه


شرکت تولید کننده: پوشش صنعت نانو فن


ادامه توضیحات کامل

رنگ ضد خش ترافیکی بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: پیشگامان فناوری آسیا

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

silver nano particle بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: نانو الوند آراد

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

کلوئید نانو سیلور بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: نرمین شیمی نوین

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

گل ست بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: پردیس هوا رایحه

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

کلوئید سیلور بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: نانو نصب پارس

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

zno بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: پژوهشگاه صنعت نفت

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

کاتالیست مرکاپتان زدایی بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: پژوهشگاه صنعت نفت

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

نانو کاتالیست گوگرد گیری بر پایه نانو لوله های کربنی بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: پژوهشگاه صنعت نفت

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل

اکسید آلومینا بالای صفحه


نام شرکت تولید کننده: پیام آوران نانو فناوری فردانگر

مقیاس تولید: صنعتی


ادامه توضیحات کامل
 خانهتماس با مارخدادهانقشه سایت
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران کفا میباشد.


Pardco Dvlpd.